VISUOTINAS LSF NARIŲ SUSIRINKIMAS Šiauliai, 2021

2021-04-12, Autorius: LSF

PRANEŠIMAS APIE EILINIO LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2021 m. kovo 17

 

Pranešame, kad 2020 m.  balandžio 17d., 17.00 val. Bielskio 13A, Šiauliuose šaukiamas Lietuvos sambo federacijos, juridinio asmens kodas 191927648, registruotos buveinės adresas Žemaitės 6, Vilnius (toliau –„Federacija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Šiaulių Sporto gimnazijoje, Vilniaus g. 297, Šiauliuose. Federacijos narių registravimas vyks nuo 11.00 val.

 

Prašome susimokėti Lietuvos sambo federacijos (LSF) nario mokestį už einamuosius metus iki 2020m. balandžio 15 d. (Sąskaita  LT27 7044 0600 0112 5103 AB SEB bankas). Mokestis sporto klubams: 50,00 eurų.  .

Remiantis LSF įstatų, patvirtintų  2020 m. rugsėjo 25 d. III skirsnio punktu 3.5.3. LSF nariai privalo sumokėti nustatyto dydžio nario mokestį už einamuosius kalendorinius metus. Remiantis LSF įstatų V- ojo skirsnio 3.5.3 ir 5.6.1. Nariai, nesumokėję nario mokesčio už laikotarpį iki visuotinio narių susirinkimo t. y. iki 2021 m. balandžio  17d. bus šalinami iš LSF narių tarpo.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Federacijos prezidento Felikso Jankausko įžanginis žodis.                        
  2. 2.    Procedūriniai klausimai (10 min.):

2.1        visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai, sekretoriaus rinkimai;

2.2        mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.3        darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas;

2.4        sekretoriato ir redakcines komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.5        mandatinės komisijos pranešimas.

  1. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2020 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas Feliksas Jankauskas (15 min.).
  2. Revizijos komisijos pranešimas apie 2020 m. Federacijos finansinę veiklą. Pranešėjas: atsakingas revizijos komisijos narys (5 min.).
  3. Dėl 2020 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas Feliksas Jankauskas (5 min.).
  4. 6.    Naujojo LSF prezidento rinkimai.
  5. Renginių Lietuvoje pristatymas. Pranešėjas gen.sekretorius Eduardas Rudas (5 min.). /Lietuvos SAMBO čempionatas; S. Kulikausko tarptautinis turnyras; Pasaulio meistrų-veteranų čempionatas, Pr. Eigmino 14-asis turnyras
  6. Pasisakymai, diskusijos (iki 3min. pranešimui).
  7. Susirinkimo dokumentų priėmimas

10. Kiti einamieji klausimai.

11. Susirinkimo uždarymas

 

Lietuvos sambo federacijos prezidentas                                         Feliksas Jankauskas