Del atsakomybės už manipuliavimą varžybomis, brutalų elgesį, atsakomybę už antidopingo kodekso pažeidimus