LSF prezidiumo posėdis

LSF PREZIDIUMO POSĖDŽIO      PROTOKOLAS                             

2019.09.18    

Kaunas

 

          Š. m. rugsėjo 18 d. Kaune, Kraševskio 22A 12:00 val. rengtas LSF prezidiumo posėdis.

 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

 

  1. Dėl likusiųjų 2019 m. SAMBO renginių;
  2. Dėl dalyvavimo 2019 m.  pasaulio SAMBO čempionatuose;
  3. Dėl drausminės nuobaudos Aurimui Krukauskui patvirtinimo;
  4. Dėl sporto vardų suteikimo tvarkos.
  5. Kiti klausimai.

  

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS

Posėdis vadovaujantis LSF įstatų  7.5. punktu, yra teisėtas (dalyvauja 5 (penki) daugiau kaip ½ prezidiumo narių). Dalyvauja: Linas Obcarskas, Eduardas Rudas,  Feliksas Jankauskas, Stanislovas Kulikauskas, Saulius Trečekauskas. Visuotinu pritarimu pirmininkaujančiu išrinktas LSF prezidentas – Linas Obcarskas, sekretoriaujančiu – Eduardas Rudas.

 

 1. Svarstyta: Dėl likusiųjų 2019 m. SAMBO renginių;

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas

Balsuota: visuotiniu pritarimu 

Nutarta: - 2019 m. SAMBO mokinių v-bas vykdyti Jurbarke, spalio 05-06 d., XIII-ąjį Pr. Eigmino turnyrą vykdyti gruodžio 13-15 d. Vilniuje arba Medininkuose.

 

 2. Svarstyta: Dėl dalyvavimo 2019 m.  pasaulio SAMBO čempionatuose;

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas, Feliksas Jankauskas

Balsuota: už – 5, susilaikė -0, prieš – 0; 

Nutarta: - į pasaulio jaunių-jaunimo čempionatą Taškente LSF sąsk. siųsti stipriausius sportininkus, Europos prizininkus Vilių Sasnauską ir Kaparą Žoldansbekovą, atstovą- trenerį Eduardą Rudą, teisėjai Dianai Arlauskaitei nupirkti bilietą.

 3. Svarstyta: Dėl drausminės nuobaudos Aurimui Krukauskui patvirtinimo;

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Stanislovas Kulikauskas, Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas, Feliksas Jankauskas

Balsuota: už – 4, susilaikė -1, prieš – 0; 

Nutarta: - už neetišką Aurimo Krukausko elgesį po Europos čempionato Ispanijos, oro uoste, patvirtinti LSF etikos komisijos sprendimą „Dėl Aurimo Krukausko dalyvavimo Lietuvos ir pasaulio sportiniuose renginiuose“ vieneriems metams nuo etikos komisijos sprendimo dienos, (tai yra nuo 2019 m. birželio 12 d.)

 

 4. Svarstyta: Dėl sporto vardų suteikimo tvarkos

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Stanislovas Kulikauskas, Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas, Feliksas Jankauskas

Balsuota: už – 5, susilaikė -0, prieš – 0; 

Nutarta: - Veteranams aukščiausias meistrškumo  įvertinimas SM /sporto meistras/

 

 5. Svarstyta: kiti klausimai, del Edgaro Staniulio meistriškumo vertinimo

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Stanislovas Kulikauskas, Saulius Trečekauskas, Feliksas Jankauskas

Balsuota: už – 5, susilaikė -1, prieš – 0; 

Nutarta: - Suteikti, Lietuvos čempionui, Edgarui Staniuliui SAMBO  SM /sporto meistro/ vardą.

                      

 

Pirmininkavo                                Linas Obcarskas                                 

 

Sekretoriavo                            Eduardas Rudas