PRANEŠIMAS APIE EILINIO LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2019-03-08, Autorius: LSF

PRANEŠIMAS APIE EILINIO LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2019 m. kovo 30 d., Vilnius

 

Pranešame, kad 2019 m.  30 d., 18.00 val. šaukiamas Lietuvos sambo federacijos, juridinio asmens kodas 191927648, registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius (toliau –„Federacija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks adresu Žirmūnų 1E, Vilnius. Federacijos narių registravimas vyks nuo 11.00 val.

 

Prašome susimokėti Lietuvos sambo federacijos (LSF) nario mokestį už einamuosius metus iki 2019 kovo 20 d. (Sąskaita  LT27 7044 0600 0112 5103 AB SEB bankas). Mokestis sporto klubams: 50,00 eurų.  .

Remiantis LSF įstatų, patvirtintų  2014 m. gegužės 07 d. III skirsnio punktu 3.5.3. LSF nariai privalo sumokėti nustatyto dydžio nario mokestį už einamuosius kalendorinius metus. Remiantis LSF įstatų V- ojo skirsnio 5.7.1. ir 5,11. Nariai, nesumokėję nario mokesčio už laikotarpį iki visuotinio narių susirinkimo t. y. iki 2019 m. kovo 30 d. bus pašalinti iš LSF narių tarpo.

 

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Federacijos prezidento Lino Obcarsko įžanginis žodis.                                      
  2. Procedūriniai klausimai (10 min.):

2.1                visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai;

2.2                mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.3                darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas;

2.4                sekretoriato ir redakcines komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.5                mandatinės komisijos pranešimas.

  1. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2018 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas LinasObcarskas (15 min.).
  2. Revizijos komisijos pranešimas apie 2018 m. Federacijos finansinę veiklą. Pranešėjas: atsakingas revizijos komisijos narys (5 min.).
  3. Dėl 2019 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas Linas Obcarskas (5 min.).
  4. Pasisakymai, diskusijos (iki 3min. pranešimui).
  5. Susirinkimo dokumentų priėmimas
  6. Kiti einamieji klausimai.
  7. Susirinkimo uždarymas

 

 

Lietuvos sambo federacijos prezidentas                                                                                   Linas Obcarskas

                                                   

Lietuvos sambo federacijos generalinis sekretorius                                                                  Eduardas Rudas