PRANEŠIMAS APIE EILINIO LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2018-02-28, Autorius: LSF

 

 

 

 

 

LIETUVOS SAMBO

LITHUANIAN SAMBO

FEDERACIJA

FEDERATION

 

 

 

Lietuvos sambo federacija

Juridinio asmens kodas: 191927648

Adresas: Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius

 

 

Kam: Lietuvos sambo federacijos nariams

 

 

PRANEŠIMAS APIE EILINIO LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2018 m. kovo 17 d., Šiauliai

 

Pranešame, kad 2018 m.  17 d., 18.00 val. šaukiamas Lietuvos sambo federacijos, juridinio asmens kodas 191927648, registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius (toliau –„Federacija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks adresu Bielskio 13A, Šîauliai. Federacijos narių registravimas vyks nuo 11.00 val.

 

Prašome susimokėti Lietuvos sambo federacijos (LSF) nario mokestį už einamuosius metus iki 2018 kovo 10 d. (Sąskaita  LT27 7044 0600 0112 5103 AB SEB bankas). Mokestis sporto klubams 50,00 eurų.  .

Remiantis LSF įstatų, patvirtintų  2014 m. gegužės 07 d. III skirsnio punktu 3.5.3. LSF nariai privalo sumokėti nustatyto dydžio nario mokestį už einamuosius kalendorinius metus. Remiantis LSF įstatų V- ojo skirsnio 5.7.1. ir 5,11. Nariai, nesumokėję nario mokesčio už laikotarpį iki visuotinio narių susirinkimo t. y. iki 2018 m. kovo 17 d. bus pašalinti iš LSF narių tarpo.

 

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Federacijos prezidento Lino Obcarsko įžanginis žodis.                                      
  2. Procedūriniai klausimai (10 min.):

2.1                visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai;

2.2                mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.3                darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas;

2.4                sekretoriato ir redakcines komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.5                mandatinės komisijos pranešimas.

  1. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2017 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas dr. LinasObcarskas (15 min.).
  2. Revizijos komisijos pranešimas apie 2017 m. Federacijos finansinę veiklą. Pranešėjas revizijos komisijos narys (5 min.).
  3. Dėl 2018 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas dr. Linas Obcarskas (5 min.).
  4. Pasisakymai, diskusijos (iki 3min.).
  5. Susirinkimo dokumentų priėmimas
  6. Kiti einamieji klausimai.
  7. Susirinkimo uždarymas

 

 

Lietuvos sambo federacijos prezidentas                                                                Linas Obcarskas

 

Lietuvos sambo federacijos generalinis sekretorius                                                                  Eduardas Rudas