LSF naujienos

2018-01-18, Autorius: LSF

LSF  PREZIDIUMO POSĖDIS                                                                               2017.01.18 

                                                                                                                                   12.00 val.

 

......................................................                                                                              Kaunas 

 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

 

  1. Lietuvos sambo federacijos 2018 metų kalendoriaus tikslinimas;
  2. LSF veiklą reguliuojančių dokumentų korekcija pagal KKSD reikalavimus. (valdymo organų rotacija, pranešimų viešinimas, rezultatų pripažinimas ir kt.)
  3. Dėl trenerių kvalifikacijų ir kategorijų / Gitos Čečienės siūlymas/

Dėl sportininkų rezultatų įvertinimo Europos ir pasaulio čempionatuose kai dalyvių skaičius mažiau nei 8 žm.

  1. Veiksmų plano pasirengimui II-osioms Europos žaidynėms 2019 m. sudarymas.
  2. Dėl 2018 m. LSF biudžeto tvirtinimo.
  3. Kiti klausimai. (Padėtis Lietuvos sporte, Dėl klubo „ARĖJAS“ pavadinimo pakeitimo, LSF ženklas).

 

 

Posėdis vadovaujantis LSF įstatų  7.5. punktu, yra teisėtas (dalyvauja 6 (šeši)daugiau kaip ½ prezidiumo narių). Dalyvauja : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas, Ernestas Doržinkevičius

 

 

1. Svarstyta: LSF 2018 m.  kalendoriaus tikslinimas;

 

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas, Ernestas Doržinkevičius

Balsuota: už -  6 , susilaikė –  0 , prieš - 0 

 

Nutarta:           - 2018 m. LSF  SAMBO renginių kalendorių patvirtinti (2018 m. kalendorius pridedamas)

 

2. Svarstyta: LSF veiklą reguliuojančių dokumentų korekcija pagal KKSD reikalavimus. (valdymo organų rotacija, pranešimų viešinimas, rezultatų pripažinimas ir kt.)

 

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas

Balsuota: už - 6  , susilaikė –  0 ,  prieš - 0 

 

Nutarta: 2,1.    Parengti LSF naują įstatų programą atitinkančią naujus KKSD reikalavimus.

2,2. Reglamentuoti LSF prezidento laiką dviem kadencijom.

2,3. LSF pranešimus višinti LSF puslapyje.

 

 

 

 

3. Svarstyta:

3,1 Dėl trenerių kvalifikacijų ir kategorijų / Gitos Čečienės siūlymas/

3,2 Dėl sportininkų rezultatų įvertinimo Europos ir pasaulio čempionatuose kai dalyvių skaičius mažiau nei 8 žm.

 

Kalbėjo:  : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas.

Balsuota: už - 6 , susilaikė –  0 , prieš -  0

 

Nutarta:           - 3,1. Pritarti Gitos Čėčienės kreipimuisi ir kreiptis į KKSD dėl sportininkų rezultato vertinimo patikslinimo

3,2. Kreiptis dėl sportininkų vertinimo užskaitos pasiekus pergales esant mažiau nei 8 dalyviams.

 

 

4. Svarstyta: Veiksmų plano pasirengimui II-osioms Europos žaidynėms 2019 m. sudarymas.

Kalbėjo: : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Saulius Trečekauskas

Balsuota: už - 6 , susilaikė –  0 , prieš -  0

 

Nutarta: Po Lietuvos čempionato sudaryti Lietuvos rinktinę ir potencialius geriausius rinktinės narius remti atrankos į 2-ąsias Europos žaidynes. Raštu kreiptis į LTOK dėl paramos perspektyviausiems sportininkams atrankai į 2-ąsias Europos žaidynes Minske.

 

5. Dėl 2018 m. LSF biudžeto tvirtinimo.        -

Kalbėjo:  Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas, Ernestas Doržinkevičius

Balsuota: už - 6 , susilaikė - 0  , prieš - 0

 

Nutarta: Pritarti biudžeto projektui rengiant detalesnes sąmatas.

 

6. Kiti klausimai. (Padėtis Lietuvos sporte, dėl klubo „ARĖJAS“ pavadinimo pakeitimo, LSF ženklas).

 

Kalbėjo:  Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas, Ernestas Doržinkevičius

Balsuota: - visuotiniu pritarimu

 

Nutarta:           6,1. Pakeisti VšĮ spoto klubo “Arėjas” pavadinimą į VšĮ Kovos menų akademija įm.kodas 303252664 (dokumentai pridedami)

            6,2. Esant galimybei pradžioje pagaminti du SAMBO meistriškumumo ženkliukus – SM (Ssporto meistro) ir TKSM (tarptautinės klasės sporto meistro).

           

 

 

Pirmininkavo               Linas Obcarskas                                 

 

Sekretoriavo                             Eduardas Rudas