POKYČIAI LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOJE

2017-04-07, Autorius: LSF info

POKYČIAI LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOJE

2017 m. balandžio 1 d., Vilnius

 

Pranešame, kad 2017 m. balandžio 1 d., 18.00 val. buvo šaukiamas Lietuvos sambo federacijos, juridinio asmens kodas 191927648, registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius (toliau –„Federacija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyko adresu Žirmūnų 1E.

 

Federacijoje įvyko sekantys pokyčiai:

 

Buvo pašalinti iš LSF narių tarpo sekantys eilę metų federacijos veikloje nedalyvavę, bei mokesčių nemokėję, balso teisę turėję nariai:

 

S/K “Pelėda”, Alytaus sporto mokykla, Lietuvos Edukalogijos Universitetas, Panevėžio rajono sporto skyrius, Klaipėdos m. sambo imtynių federacija, Elektrėnų sporto mokykla, Šiaulių rajono sporto mokykla, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Dvikovės s/k “Viktorija”

 

Prezidentu išrinktas -  dr. Linas Obcarskas

Gen. srekretoriumi – dr. Eduardas Rudas

Viceprezidentais – Feliksa Jankauskas, Diana Arlauskaitė, Stanislovas Kulikauskas

Iždininku – Svajūnas Polikevičius

LSF prezidiumo nariais – Ernestas Doržinkevičius, Saulius Trečekauskas ir Jonas Tilvikas

Revizijos komisijos nariais – dr. Robertas Mikalauskas, Gita Čėčienė,  Albertas Kašėta,

Garbės teismo pirmininku – Jurijus Čiursinas, nariai – Vytautas Margelis, Sergejus Grečicho, Stanislovas Kulikauskas, Jonė Valčiukienė.

Ziniasklaidos, ryšių su visuomene vadovu – Eimantas Tukačiauskas

Kovinio SAMBO komisijos pirmininku – Sergejus Grečicho

Tesėjų kolegijos pirmininku – Feliksas Jankauskas

SAMBO plėtros komisijos pirmininku – Adrijus Kupstas

Trenerių tarybos pirmininku – Jonas Tilvikas

Veteranų komisijos pirmininku – Jonas Sakalauskas

Jėgos struktūrų komisijos pirmininku – Sandrius Survila

Nutarta: LSF stojamąjį mokestį patvirtinti:

§  - 500 EUR sporto klubams(suteikiant prezidiumo teisę atleisti nuo tokio mokesčio už nuopelnus SAMBO sportui);

§  - 50 EUR metinį mokestį klubams;

§  - 10 EUR licencijos asmeninį mokestį LSF klubų nariams užsiregistruojant iš anksto;

§  - 15 EUR licencijos mokestį ne LSF klubų nariams, arba vykdant registraciją renginio dieną.

 

Lietuvos sambo federacijos  info