2021 M. LIETUVOS STUDENTŲ SAMBO ČEMPIONATAS

2021-10-04, Autorius: LSF

sambo plakatas

2021 M. LIETUVOS STUDENTŲ SAMBO ČEMPIONATO NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti sambo sportą tarp studentų.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) ir Lietuvos studentų sporto asociacija (toliau – Asociacija).
5. Atsakinga už varžybų vykdymą Lietuvos sambo federacija. Vyriausias teisėjas: Feliksas Jankauskas (tarptautinė kategorija).
III. LAIKAS IR VIETA
6. Varžybos vykdomas 2021 m. spalio 23 d. Šiauliuose, Šiaulių sporto mokyklos "Atžalynas" imtynių sporto salėje adresu Bielskio g. 13 A, Šiauliai.
IV. DALYVIAI
7. Čempionatuose gali dalyvauti šių aukštųjų mokyklų studentai (LSSA nariai): KTU, KU, LKA, LMTA, LSMU, LSU, MRU, VDA, VDU, Vilnius Tech, VU, LCC, ISM:
7.1. studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje;
7.2. esantys akademinėse atostogose;
7.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigtą universitetą;
7.4. užsienio valstybių studentai studijuojantys Lietuvoje ar pagal Erasmus studijų programą;
7.5. sportininkas, studijuojantis daugiau nei vienoje aukštojoje mokykloje, atstovauti gali tik vieną aukštąją mokyklą pasirinktinai, visus mokslo metus;
7.6. klausytojai, besimokantys aukštojoje mokykloje pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą arba atskirus studijų dalykus (modulius) ar kartoja studijų dalykus, nes yra gavęs akademines skolas. Privalo turėti sudarytą sutartį su aukštąją mokykla;
7.7. studento amžius nėra ribojamas;
7.8. pavieniai sportininkai, aukštosios mokyklos ar kitos mokymosi įstaigos (ne LSSA nariai) norintys dalyvauti Lietuvos studentų čempionate, privalo sumokėti startinį mokestį (10 € /žmogui) iki prasidedant varžyboms į LSSA sąskaitą. Sumokėjęs mokestį sportininkas čempionate dalyvauja kaip pilnateisis narys t.y. pretenduoja į apdovanojimus, tačiau taškai į komandinę įskaitą neskaičiuojami.
V. VARŽYBŲ PROGRAMA
8. Programa:
09:00 – 10:00 val. – atvykimas, dalyvių svėrimas;
11:00 val. – čempionato pradžia;
15:00 val. – apdovanojimas, uždarymas.
PASTABA: Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, varžybų programa gali keistis.
2021 M. LIETUVOS STUDENTŲ SAMBO ČEMPIONATO NUOSTATAI
2 psl. iš 2
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
9. Varžybos: asmeninės-komandinės.
10. Varžybos vykdomos pagal tarptautines (FIAS) taisykles.
11. Vaikinų svorio kategorijos: mažiau kaip 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, daugiau kaip 98 kg. Leidžiamas 2 kg viršsvoris.
12. Merginų svorio kategorijos: mažiau kaip 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, daugiau kaip 80 kg. Leidžiamas 2 kg viršsvoris.
13. Dalyvių skaičius neribojamas. Įskaitai imami 7 geriausi komandos dalyvių rezultatai, ne daugiau kaip 2 sportininkų (-ių) vienoje svorio kategorijoje.
14. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos tarp vaikinų ir merginų komandų yra nustatomos atskirai pagal dalyvių pelnytų taškų sumą. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos tarp vaikinų ir merginų komandų yra skaičiuojamos tik tarp universitetų - LSSA narių.
15. Taškai skiriami: I vieta – 17, II – 15, III – 14 taškų ir t.t. XVI – 1 taškas.
16. Dviem ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė teikiama komandai, iškovojusiai daugiau pirmų, antrų ir t. t. vietų.
VII. APDOVANOJIMAI
17. Vaikinų ir merginų komanda nugalėtoja apdovanojama atskirai – taure ir diplomu,
18. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
19. Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
20. II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais.
VIII. FINANSAVIMAS
21. Centras apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja komandas.
22. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
23. Išankstinė komandų registracija, nurodant aukštosios mokyklos pavadinimą, dalyvių vardus ir pavardes, trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, siunčiamos el. paštu: Paraiškas siųsti į info@sambo.lt iki 2021-10-21 d.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Paraiškos pateikiamos mandatinei komisijai su gydytojo vizomis, atskiromis sveikatos pažymomis ar kiekvienam asmeniui prisiimant atsakomybę už savo sveikatos būklę dalyvaujant konkrečiame čempionate (Studentas sportininkas prisiimdamas atsakomybę už savo sveikatą atsisako nuo, bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais), nurodant aukštosios mokyklos pavadinimą, dalyvių ir trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, rungtį kurioje startuos, patvirtintas atstovaujamos aukštosios mokyklos atstovo parašu ar spaudu. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.
Varžybų vykdymo klausimais – LSF gen. sekretorius Karim Muradov 8-654-50101, info@sambo.lt
Čempionato vyr. teisėjas – Feliksas Jankauskas 8-686 59406
LSSA Eglė Žibinskaitė, 861043776, studentusportas@gmail.com

R1-426-Sambo-cempionato-nuostatai-2021.pdf

STUDENTAI-paraiska-sambo-2021.xls


_______________________