LSF PREZIDIUMO POSĖDIS Palanga

2018-08-27, Author: LSF

LSF  PREZIDIUMO POSĖDIS                                                                               2018.07.25

                                                                                                                                   12.00 val.

 

                                                                 Palanga 

 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

 

 

  1. Pasirengimas 2018 m. rudens sezono varžyboms
  2. LSF veiklą reguliuojančių dokumentų korekcija pagal KKSD reikalavimus. (valdymo organų rotacija, pranešimų viešinimas, rezultatų pripažinimas ir kt.) Įstatų teksto korekciją.
  3. SAMBO taisyklių vertimo peržiūra ir tvirtinimas leidybai
  4. SAMBO LSF meistriškumo sutekimo ženkliukų išdavimo tvarkos tvirtinimas.
  5. Kiti klausimai

 

 

 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS

 

Posėdis vadovaujantis LSF įstatų  7.5. punktu, yra teisėtas (dalyvauja 5 (penki)daugiau kaip ½ prezidiumo narių). Dalyvauja : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Diana Arlauskaitė, Ernestas Doržinkevičius

 

1. Svarstyta: LSF 2018 m.  kalendoriaus tikslinimas;

 

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas

Balsuota: visuotiniu pritarimu 

Nutarta:           - 2018 m. rudens sezono metu dalyvauti Europos Sąjungos šalių taurės varžybose nuo miestų, klubų.

Bei pasiųsti į pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatą Tbilisį stipriausius sportininkus, Europos prizininkus.

 

2. Svarstyta: LSF veiklą reguliuojančių dokumentų korekcija pagal KKSD reikalavimus. (valdymo organų rotacija, pranešimų viešinimas, rezultatų pripažinimas ir kt.)

Kalbėjo: Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas

Balsuota: už - 5  , susilaikė –  0 ,  prieš - 0 

Nutarta:

2,1.      Artimiausiu metu parengti LSF naują įstatų programą atitinkančią naujus KKSD reikalavimus.

2,2. Reglamentuoti LSF prezidento laiką dviem kadencijom.

2,3. LSF pranešimus viešinti LSF puslapyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Svarstyta:    SAMBO taisyklių vertimo peržiūra ir tvirtinimas leidybai.

Kalbėjo:  : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, D. Arlauskaitė, Ernestas Doržinkevičius

Balsuota: už - 5 , susilaikė –  0 , prieš -  0

 

Nutarta:           - artimiausiu metu patikslinti lietuvišką SAMBO taisyklų variantą ir įdėti į LSF puslapį

 

4. Svarstyta:    SAMBO LSF meistriškumo sutekimo ženkliukų išdavimo tvarkos tvirtinimas.

Kalbėjo: : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas

Balsuota: už - 5 , susilaikė –  0 , prieš -  0

Nutarta:           - SAMBO LSF meistriškumo sutekimo ženkliukus išduoti pagal pasiektus rezultatus nuo 1991 m. ir  parengti pretendentų sąrašą.

 

5.Kiti klausimai

 Kalbėjo:  : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, D. Arlauskaitė,

Balsuota: visuotiniu pritarimu 

Nutarta : -  TK teisėjai - Dianai Arlauskaitei parengti Teisėjavimo atestavimo ir kategorijų suteikimo nuostatus

 

Pirmininkavo                    Linas Obcarskas                                 

Sekretoriavo                             Eduardas Rudas