LIETUVOS SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNIŲ SAMBO SPORTO ŠAKOS NUOSTATAI

2018-09-22, Author: LSF

 PATIKSLINTI

LIETUVOS SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNIŲ

SAMBO SPORTO ŠAKOS NUOSTATAI

 

1. VARŽYBŲ TIKSLAS - populiarinti SAMBO sportą, kelti sportininkų meistriškumą bei išaiškinti

stipriausius sportininkus, kurie atstovaus Lietuvai tarptautinėse varžybose.

2. VYKDYMO TVARKA. Varžybos vyks pagal tarptautines SAMBO taisykles.

3. ATRANKOS VARŽYBOS vykdomas iki gegužės 20 d. miestų  ir rajonų savivaldybėse.

4. FINALINĖS VARŽYBOS vyks – 2018 m. spalio 6 d. Alytaus Sporto ir Rekreacijos cento salėje A. Matučio 14, Alytus.

5. DALYVIAI - pirmenybėse leidžiama dalyvauti berniukams ir mergaitėms, po vieną sportininką svorio kategorijoje nuo savivaldybės, gimusiems 2002 -2005 metais. Perspektyvūs jaunesni (2006-07m.) fiziškai ir techniškai pasirengę sportininkai gavę vyr. teisėjo sutikimą gal būti leidžiami dalyvauti varžybose. 

6. ĮSKAITA – varžybos asmeninės – komandinės. Komandiniai rezultatai suvedami pagal savivaldybes atskirai berniukų ir mergaičių tarpe pagal bendrus taškų skaičiavimo nuostatus. Komandą sudaro 10 vaikinų arba merginų iš kiekvienos svorio kategorijos (galima dubliuoti tik dvi svorio kategorijas)

7. SAMBO varžybų vyr. teisėjas dr. Robertas Mikalauskas (Kaunas), vyr. sekretorius Augustė Repečkaitė (Vilnius).

8. SVORIO KATEGORIJOS:             vaikinams -  42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, +84 kg.  

                                                                 merginoms - 38,41,44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, +70 kg.

9. MANDATINĖ KOMISIJA : Alytaus Sporto ir Rekreacijos cento salėje A. Matučio 14, Alytus

- spalio 6 d.  nuo 8,00 iki 10,00 val.,

- Svėrimas – spalio 6 d. nuo 9,00 iki 10,00 val.

10. VARŽYBŲ  PRADŽIA:

- spalio 6 d. - 12,00 val.                          

11. PARAIŠKOS. Išankstinės paraiškos priimamos nuo birželio 1 iki iki spalio 1 d. el. paštu info@sambo.lt originalios paraiškos, su gydytojo viza priimamos varžybų dieną iki svėrimo pradžios. Organizatoriai neatsako už dalyvių patirtas traumas varžybų metu. Rekomenduojama dalyviams turėti sveikatos draudimą.

12. LICENCIJA. Sportininkai leidžiami dalyvauti tik su metine Lietuvos sambo federacijos licencija.

13. IŠLAIDOS, susijusias su komandos atvykimu į varžybas dengia komandiruojanti organizacija. Dalyvių, apdovanojimą finansuoja Žaidynių organizatoriai, Lietuvos sporto federacijų sąjunga.

 

 

Prezidentas                                                                                              dr. Linas Obcarskas