SAMBO TEISĖJŲ RENGIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTAS SEMINARAS

2018-07-20, Author: LSF

SEMINARAS

SKIRTAS SAMBO TEISĖJŲ RENGIMUI IR

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI

1. Laikas: 2018 m. rugpjūčio 24 - 26 d. (registracijos pradžia rugpjūčio 24 d. nuo 11.00 iki 12.00 val.)
2. Vieta: - Viešbutis „Palangos dailė“ Daukanto g. 33, LT-5720 Palanga.
3. Dalyvavimo sąlygos: – dalyvio mokestis 50 EUR /pradedantiems teisėjams/
– 30 EUR / teisėjams kurie teisėjavo Lietuvos SAMBO pirmenybėse/.
                 Seminaro dalyviams išduodami sertifikatai apie išklausytą seminaro programą, o dalyviams išlaikiusiems SAMBO teisėjo kvalifikacinį egzaminą bus įteikti kvalifikaciniai pažymėjimai, suteikiantys teisę teisėjauti Lietuvos SAMBO varžybose.
4. Seminaro paskaitų ciklas, teisėjavimo praktika varžybų metu, bei kvalifikacinis egzaminas:
4.1. Teorinė seminaro dalis:
- varžybų taisyklės;
- varžybų vykdymo sąlygos;
- SAMBO varžybų taisyklių naujovės ir traktavimas, taktiniai teisėjavimo momentai;
- sekretoriavimo aspektai ir varžybų vykdymo sistemos;
4.2. Praktinė seminaro dalis:
- teisėjavimo praktika vaikų SAMBO varžybose kurios vyks 2018-08-25 dieną Palangoje. Visi seminaro dalyviai teisėjavimui privalo turėti SAMBO teisėjo aprangą arba baltus marškinėlius su baltomis kelnėmis. Teisėjo aprangą galima įsigyti pas SAMBO federacijos plėtros komisijos pirmininką Adrijų Kupstą +370 685 02228
4.3. SAMBO teisėjo kvalifikacinis egzaminas:
- Teorinių žinių tikrinimas;
- Praktinis teisėjavimo įvertinimas.

5. Nakvynės sąlygos: - orientacinė nakvynės kaina užsisakiusiems iš anksto – 20 EUR. Užsakymai priimami iki 2018-08-17, el. p. info@sambopalanga.lt; +370 614 10288, Ernestas Doržinkevičius

6. Koordinatorius – +370 614 10288, Ernestas Doržinkevičius.

 

Prezidentas dr. Linas Obcarskas