2017 METŲ MOKINIŲ SAMBO PIRMENYBIŲ PATIKSLINIMAS

2017-10-25, Author: LMNŠC

LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS

 

Biudžetinė įstaiga, Žirmūnų g. 1B, LT- 09101 Vilnius, tel.  (8 5) 276 6578, faks.  (8 5) 276 3205,

el. p. info@lmnsc.lt, http://www.lmnsc.lt/

                       

 

DĖL 2017 M. LIETUVOS MOKINIŲ JAUNIŲ ( GIM. 2003- 2006 M.) SAMBO ČEMPIONATO  DATOS  IR VIETOS PAKEITIMO  

 

            Vadovaujantis 2017 m. Lietuvos sporto mokymo įstaigų varžybų kalendorinių planų ir varžybų nuostatais. Lietuvos mokinių jaunių (gim. 2003-2006 m.) sambo čempionatas turėjęs vykti 2017 lapkričio 17-18 d., vyks 2017 lapkričio 18-19 d. Ukmergėje, Ukmergės sporto centre (Vienuolyno g. 2, Ukmergė). 

Svėrimas 2017 lapkričio 18 d. nuo 8:30 iki 10 val.

 

Direktorius                                                      Algirdas Sakevičius

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017 METŲ MOKINIŲ SAMBO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017 metų mokinių sambo pirmenybių (toliau – pirmenybės) nuostatai reglamentuoja pirmenybių tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) ir Lietuvos sambo federacija (LSF).

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Pirmenybių tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus.

4. Uždaviniai:

4.1. populiarinti SAMBO sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų;

4.2. kelti sportinį meistriškumą;

4.3. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse.

 

III. DALYVIAI

5. Pirmenybėse dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, sporto centrų, klubų berniukai ir mergaitės.

6. Pirmenybės asmeninės.

 

IV. PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,

Nugalėtojų nustatymO, Apdovanojimo TVARKA

7. Pirmenybės vykdomos pagal FIAS (Tarptautinė SAMBO federacija) taisykles.

8. Lietuvos mokinių jaunių (gim. 2001–2002 m. bei su spec. gydytojo viza – 2003–2004 m.) pirmenybės vyks 2017 m. gegužės 5-6 d. Ukmergės sporto centre (Vienuolyno 2, Ukmergė).  Dalyvių svorio kategorijos: merginos – 38, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, daugiau kaip 70 kg, vaikinai – 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, daugiau kaip 84 kg.

8.1 2017 m. gegužės 5 d.svėrimas nuo 9.00 val iki 10.00 val. Varžybų pradžia 11.00 val.

9. Lietuvos mokinių jaunių, gim. 2003–2006 m., pirmenybės vyks 2017 m. lapkričio 18 -19 d. Ukmergės sporto centre (Vienuolyno g. 2, Ukmergė).  Dalyvių svorio kategorijos: mergaitės – 28, 30, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, daugiau kaip 57 kg, berniukai – 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62, 67, 73, daugiau kaip 73 kg.

9.1 2017 m. lapkričio 18d. svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val. Varžybų pradžia 11.00 val.

10. Komandų vadovai-treneriai pateikia paraiškas teisėjų kolegijai atvykę į pirmenybes, likus ne mažiau kaip vienai valandai iki varžybų pradžios.

11. Gydytojo vizuotoje paraiškoje nurodoma: dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, mokykla, klasė, turima kategorija, programa, kurioje dalyvis startuos, ir trenerio vardas, pavardė. Dalyviai, gimę 2005–2006 m., turi turėti spec. gydytojo vizą.

 

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS

12. Dalyvių ir trenerių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga.

13. Pagrindinių teisėjų maistpinigius ir dalyvių apdovanojimo išlaidas pagal galimybes apmoka varžybų organizatoriai.

14. Sportininkams leidžiama dalyvauti tik su metine Lietuvos sambo federacijos licencija.

.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Komandų vadovai atsako:

15.1. už dokumentų pateikimą;

15.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;

15.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

16. Pirmenybės vykdomos pagal Centro kalendorinį planą.

17. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datą ir vietą.

 

 

Parengė

LMNŠC metodininkas

Vytautas Glovackas, tel. (8 5) 215 4329

El. paštas vytautas.glovackas@lmnsc.lt