2019 M. LIETUVOS STUDENTŲ SAMBO ČEMPIONATO NUOSTATAI

2019-11-06, Author: LSSA

PATVIRTINTA Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2019 m. spalio 29 d.įsakymu Nr. R1-770 I.

 

2019 M. LIETUVOS STUDENTŲ SAMBO ČEMPIONATO NUOSTATAI

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti sambo sportą tarp studentų.

2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.

3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus. II.

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Varžybas organizuoja – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) ir Lietuvos studentų sporto asociacija (toliau – Asociacija). Atsakingas -Vilniaus universitetas.

5. Vyriausias teisėjas: Vytautas Margelis (tarptautinė kategorija). III. LAIKAS IR VIETA

6. Varžybos vykdomas 2019 m. lapkričio 16 dieną Vilniuje, VRM kultūros ir sporto rūmų sporto salėje adr. Žirmūnų 1E, Vilnius IV. DALYVIAI

7. Amžius neribojamas;

8. Čempionate gali dalyvauti šių universitetų studentai: KTU, KU, LKA, LMTA, LSMU, LSU, MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU, ISM, LCC.

9. Universitetų visų studijų formų studentai;

10. Metai po studijų sustabdymo;

11. Studentai, esantys akademinėse atostogose;

12. Prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigusį universitetą;

13. Užsienio valstybių universitetų studentai.

14. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.

15. Vardinę paraišką su gydytojo viza privaloma pateikti iki svėrimo pradžios, kartu būtina pateikti studento statusą įrodantį dokumentą; V. VARŽYBŲ PROGRAMA

16. Programa: 09:30 – 10:30 val. – atvykimas, dalyvių svėrimas; 11:30 val. – čempionato pradžia; 17:00 val. – apdovanojimas, uždarymas. PASTABA: Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, varžybų programa gali keistis. 2019 M. LIETUVOS STUDENTŲ SAMBO ČEMPIONATO NUOSTATAI 2 psl. iš 2 VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

17. Varžybos: asmeninės-komandinės.

18. Varžybos vykdomos pagal tarptautines (FIAS) taisykles.

19. Vaikinų svorio kategorijos: mažiau kaip 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, daugiau kaip 98 kg. Leidžiamas 2 kg viršsvoris.

20. Merginų svorio kategorijos: mažiau kaip 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, daugiau kaip 80 kg. Leidžiamas 2 kg viršsvoris.

21. Dalyvių skaičius neribojamas. Įskaitai imami 7 geriausi komandos dalyvių rezultatai, ne daugiau kaip 2 sportininkų (-ių) vienoje svorio kategorijoje.

22. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos tarp vaikinų ir merginų komandų yra nustatomos atskirai pagal dalyvių pelnytų taškų sumą.

23. Taškai skiriami: I vieta – 17, II – 15, III – 14 taškų ir t.t. XVI – 1 taškas.

24. Dviem ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė teikiama komandai, iškovojusiai daugiau pirmų, antrų ir t. t. vietų. VII. APDOVANOJIMAI

25. Vaikinų ir merginų komanda nugalėtoja apdovanojama atskirai – taure ir diplomu,

26. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;

27. Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;

28. II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. VIII. FINANSAVIMAS

29. Centras apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir kartu su Asociacija apdovanoja komandas.

30. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

31. Dėl nakvynės iš anksto kreiptis į varžybų vykdytojus. IX. PARAIŠKOS32. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir trenerio–komandos vadovo vardą ir pavardę, patvirtintas atstovaujamo universiteto parašu ar spaudu, pateikiamos mandatinei komisijai. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai) ir atstovavimą aukštajai mokyklai patvirtinantys dokumentai. Paraiškas siųsti į info@sambo.lt iki 2019-11-14 d.

33. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.

 

Varžybų vykdymo klausimais – Linas Obcarskas, 8-699 52213, Čempionato vyr. teisėjas – Vytautas Margelis 8-686 59406, LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com