2017 METŲ MOKINIŲ SAMBO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI

19
Mar
18

LSF ATASKAITINIO-RINKIMINIO VISUOTINIO     2018 m. kovo 17 d., Šiauliai NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS                               Susirinkimo darbotvarkė: Federacijos prezidento Lino Obcarsko įžanginis žodis.                           Procedūriniai klausimai (10 min.): visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai; mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas; darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas; sekretoriato ir redakcines komisijos rinkimas ir tvirtinimas; mandatinės komisijos pranešimas. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2017 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas dr. LinasObcarskas (15 min.). Revizijos komisijos pranešimas apie 2017 m. Federacijos finansinę veiklą. Pranešėjas revizijos komisijos narys (5 min.). Dėl 2018 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas dr. Linas Obcarskas (5 min.). Pasisakymai, diskusijos (iki 3min.). Susirinkimo dokumentų priėmimas Kiti einamieji klausimai. Susirinkimo uždarymas   LSF prezidento Lino Obcarsko  sveikinimo žodis Visuotinio susirikimo dalyviams. Procedūriniai klausimai: 2.1....

Read more
01
Mar
18

  LIETUVOS SPORTINIO SAMBO (vyrų, moterų), KOVINIO SAMBO (tik vyrų) ir MEISTRŲ-VETERANŲ ČEMPIONATŲ NUOSTATAI   IMG 6366 1. Varžybų tikslas - populiarinti sambo sportą, kelti sportininkų meistriškumą bei išaiškinti stipriausius sportininkus atstovausiančius Lietuvą Europos ir pasaulio čempionatuose. 2. Varžybos vyks – Bielskio 13A, Šiauliuose.            - 2018 kovo 17 d. sportinio SAMBO (vyr., mot.)  pradžia – 11.00 val.                - 2018 kovo 18 d. kovinė SAMBO (vyrai) ir veteranų pradžia - 11,00 val. 3. Varžybų vyr. teisėjas - Feliksas Jankauskas (Kaunas), vyr. sekretorius - Giedrius Snudaitis ( Šiauliai). 4. Dalyviai - čempionate leidžiama dalyvauti vyrams ir moterims ne jaunesniems kaip 2000 m. gimimo. Sportininkams neturintiems 18 metų, gimusiems 2001-2002 metais reikalinga trenerio ir gydytojo spec. viza. Sportininkai privalo turėti galiojančius medicininio...

Read more
28
Feb
18

          LIETUVOS SAMBO LITHUANIAN SAMBO FEDERACIJA FEDERATION       Lietuvos sambo federacija Juridinio asmens kodas: 191927648 Adresas: Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius     Kam: Lietuvos sambo federacijos nariams     PRANEŠIMAS APIE EILINIO LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ 2018 m. kovo 17 d., Šiauliai   Pranešame, kad 2018 m.  17 d., 18.00 val. šaukiamas Lietuvos sambo federacijos, juridinio asmens kodas 191927648, registruotos buveinės adresas...

Read more
06
Feb
18

  LIETUVOS JAUNIMO IR VAIKŲ SAMBO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI       1. Varžybų tikslas - populiarinti SAMBO sportą, kelti sportininkų meistriškumą bei išaiškinti stipriausius sportininkus, kurie atstovaus Lietuvą tarptautinėse varžybose. 2. Varžybos vyks – 2018 m. kovo 3 - 4 d.  Ukmergėje, Vienuolyno 2. IMG 2613 3. Varžybų vyr. teisėjas Feliksas Jankauskas (Kaunas), vyr. sekretorius Fedosja  Kaleinikova (Vilnius). IMG 5393 4. Dalyviai - pirmenybėse leidžiama dalyvauti vaikinams ir merginoms gimusiems 1998 – 99 m. ir su spec. viza sportininkams gimusiems 2000-2003 m. (kam 2017 m. sukaks 16 m.). IMG 2736 Vaikams gimusiems 2005-2006 m. ir 2007 – 2008 m. g. (turi turėti gydytojo ir trenerio spec. vazą).  Sportininkai privalo turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. 5. Svorio kategorijos:  vaikinai -   48,52,57,62,68,74,82,90,100 ir...

Read more
22
Jan
18

LIETUVOS JAUNIŲ SAMBO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI   IMG 5767   1. Varžybų tikslas - populiarinti SAMBO sporto šaką, kelti sportininkų meistriškumą bei išaiškinti stipriausius sportininkus, kurie atstovaus Lietuvai tarptautinėse varžybose. 2. Varžybos vyks - 2018 m. vasario 3 d. Vilniuje, Žirmūnų 1E sporto salėje. 3. Varžybų vyr. teisėjas Feliksas Jankauskas (Kaunas), vyr. sekretorius Feodosja Kaleinikova (Vilnius). 4. Dalyviai - pirmenybėse leidžiama dalyvauti vaikinams ir merginoms gimusiems2000-01 m. ir sportininkams gimusiems 2002-2003 m. turintiems gydytojo ir trenerio spec. vizą. Sportininkai privalo turėti galiojančius medicininio patikrinimo dokumentus ir tapatybę  patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. 5. Svorio kategorijos:  vaikinams -  48,52,56,60,65,70,75,81,87 ir virš 87 kg.                                       merginoms - 40,44,48,52,56,60,65,70,75 ir virš 75kg.   6. Dlyvių registracija ir akreditacija vasario 3 d. nuo 8,00 iki 9,00 val. 7....

Read more
19
Jan
18

LSF  PREZIDIUMO POSĖDIS                                                                               2018.01.18                                                                                                                                     12.00 val.   ......................................................                                                                              Kaunas      POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:   Lietuvos sambo federacijos 2018 metų kalendoriaus tikslinimas; LSF veiklą reguliuojančių dokumentų korekcija pagal KKSD reikalavimus. (valdymo organų rotacija, pranešimų viešinimas, rezultatų pripažinimas ir kt.) Dėl trenerių kvalifikacijų ir kategorijų / Gitos Čečienės siūlymas/ Dėl sportininkų rezultatų įvertinimo Europos ir pasaulio čempionatuose kai dalyvių skaičius mažiau nei 8 žm. Veiksmų plano pasirengimui II-osioms Europos žaidynėms 2019 m. sudarymas. Dėl 2018 m. LSF biudžeto tvirtinimo. Kiti klausimai. (Padėtis Lietuvos sporte, Dėl klubo „ARĖJAS“ pavadinimo pakeitimo, LSF ženklas).     Posėdis vadovaujantis LSF įstatų  7.5. punktu, yra teisėtas (dalyvauja 6 (šeši)daugiau kaip ½ prezidiumo narių). Dalyvauja : Linas Obcarskas, Eduardas Rudas, Feliksas Jankauskas, Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas, Ernestas Doržinkevičius     1. Svarstyta: LSF 2018 m....

Read more